Klik nu en maak kans op een geweldige vakantie!


 Halloween
 31 Oktober
 Sinterklaas
 5 December
 Kerstmis
 25 December Adverteren?
 Contact
  Privacy verklaring

Het is mogelijk dat Gratiskaart bij het aanbieden van die diensten informatie
van jou als Gratiskaart-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder
aangeduid met het woord "persoonsgegevens"). De onderstaande regels hebben
we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig
met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijden aan deze regels
houden.

Omgaan met persoonsgegevens

Gratiskaart kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken.
Het gaat hierbij alleen om e-mailadressen en naam. Deze gegevens kunnen
bijvoorbeeld bij Gratiskaart bekend zijn omdat je een kaar hebt verstuurd.
Ook is het mogelijk dat Gratiskaart je interesses heeft afgeleid uit de
manier waarop je van de diensten van Gratiskaart gebruik maakt
(bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat Gratiskaart zorgvuldig omgaat met jouw
persoonsgegevens. Gratiskaart verwerkt deze gegevens in de eerste plaats
om de dienst aan te bieden en aan te passen aan jouw behoeften en wensen.
Als het gaat om een betaaldienst gebruikt Gratiskaart de gegevens eveneens
om te factureren. Het is ook mogelijk dat Gratiskaart de gegevens gebruikt
om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie
worden getoond van een product waarvan Gratiskaart vermoedt dat het
jouw interesse heeft of, als je daartoe toestemming hebt gegeven,
een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan
Gratiskaart, nadat jij je toestemming hebt gegeven, gegevens aan derden
ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie
aan te bieden die binnen je interesseprofiel valt.

Als je via de Gratiskaart website gebruik wilt maken van een dienst die
door een andere partij wordt aangeboden, kan het noodzakelijk zijn om
gegevens door te geven aan die andere partij. Voordat jouw gegevens aan
de andere partij worden doorgegeven wordt je hiervan op de hoogte
gesteld en ben je in de gelegenheid om doorgifte te verbieden.
Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Gratiskaart
gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.

Het is mogelijk dat Gratiskaart op grond van een wettelijk plicht gegevens
moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een
opsporingsonderzoek. Gratiskaart zal persoonsgegevens in deze gevallen
uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd
verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.
Gratiskaart kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit
noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Gratiskaart-diensten
of om de rechten van Gratiskaart te beschermen.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws.
Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de website op straat komen te liggen.
Gratiskaart wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar website wordt gekraakt.
Om die reden legt Gratiskaart vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt
van onze diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert
zich toegang te verschaffen tot de Gratiskaart server.
Jouw rechten

Gratiskaart wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat.
Deze privacy-verklaring wil daar een bijdrage aan te leveren.
Als je echter vragen hebt over de manier waarop Gratiskaart met jouw persoonsgegevens omgaat,
kun je altijd een bericht sturen aan:

NewEgo [Identify Yourself]
t.a.v. Gratiskaart.nl
Postbus 1842
2280 DV Rijswijk

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf
of in het geheugen van je computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om
bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de
voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast
te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een
bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een
advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie
persoonsgegevens op te slaan, doet ilse dit niet. Cookies kunnen je computer
of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Wijzigen van de privacy-verklaring

Gratiskaart houdt zich het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen.
Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Gratiskaart adviseert je
dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

   
 
copyright
2002/2023
Privacy policy
Disclaimer
   
Gratiskaart.nl, een NewEgo Project